HeikkiVhkuopus

Kansalaisaloite kansallisen keskustelualustan perustamisesta

Ihminen on aina enemmän tai vähemmän sosiaalinen olento; kanssakäyminen toisten kanssa on meille jokaiselle henkisen tasapainon ja kaikkinaisen fyysisenkin hyvinvoinnin ylläpitämiseksi välttämätöntä. Ne harvat, jotka viihtyvät itsekseen ja näin tahtovat elää elämänsä yksin ilman erityisempiä kontakteja maailmaan - välttämättömiä perustarpeita lukuun ottamatta ja ne, jotka tahtovat syystä tai toisesta (henkinen kehitys, kertakaikkinen - ymmärrettävä - pettymys ihmiseen) viettää aikansa ja elämänsä pienissä muista eristäytyneissä ryhmissä ovat marginaalinen, ylivoimainen vähemmistö kansastamme. Ja tämä mahdollisuus heille suotakoon.

   Mutta meidän ”tavallisten” keskivertoihmisten tarve kommunikoida keskenämme arkielämän asioista, kokemistamme tapahtumista, ottaa kantaa asioihin ja ajoittain vain olla yhteydessä toisten kanssa huviksemme on perustarpeena niin syvällä meissä, että olemme auliit uhraamaan sen tähden - kuten olemme havainneet - paljon: annamme tämän kaiken mainitun mahdollistavien  ”ilmaisten” palvelujen tarjoajille näihin palveluihin jatkuvasti kirjautumalla palkkioksi henkilökohtaiset tietomme, ystäviemme nimet, sijaintimme, terveystietomme, itseasiassa informaation koko elämänkulustamme ja ristiriitaisesti jopa mielenrauhammekin tavoitellessamme sosiaalisessa mediassa hyväksyntää ja ylläpitääksemme siteitä niihin ihmisiin joilta sitä hyväksyntää tahdomme 

 

Kuten olemme moninaisista paljastuksista tulleet huomaamaan, ei nykyinen yksityisyritysten luoma järjestelmä todellakaan ole oikea tapa toteuttaa sosiaalista kanssakäymistämme virtuaalimaailmassa. Vuotanut tieto yritysten tiedonkeruusta, algoritmien avulla käyttäytymisen ja mielialamme manipuloinnista tai laajemmin niiden toimintatavoista ja -motiiveista ei todennäköisestikään ole lainkaan edes nykyisen jo osittain tahriintuneen kiiltokuvamaisen kaunista. Mutta kun ihmisen on pakko kommunikoida eikä vaihtoehtoa ole, se, ihminen kaikista paljastuksista huolimatta sinne alati kirjautuu ja samalla kun se virkistää itseään siellä jutustelemalla, tarjoaa se jälleen kerran päivittäisen annoksen informaatiota elämänkulustaan kyseiselle yritykselle. Mikä pahinta, me emme itseasiassa lainkaan tiedä kuinka paljon yksittäiset yritykset keräävät dataa toiminnastamme palvelujensa ulkopuolella; tarkoitan luvallista ja luvatonta seurantaa toisten yritysten sivuilla vieraillessamme. Yksi pahimmista kuviteltavissa olevista skenaarioista on, että suurimmat nettiyritykset yhdistyisivät ja sitten ne yhdistävät kaiken itsekseen kokoamansa informaation meistä yhteen ja samaan kansioon. Entä jos tällainen suunnitelma on jo vireillä? Jos näin olisikin, emme voi asiasta tietää koska yksityisyritykset voivat toimia niin paljon vapaammin ja vastuuttomammin, aivan toisin kuin jos kyseessä olisi meidän yhteinen, valtiollinen toimija, jota voisimme helpommin valvoa ja jolla olisi velvollisuus olla läpinäkyvä.

 

Oheisessa alustuksessa nostin esiin vain muutamia seikkoja, joiden vuoksi meidän tulisi mitä pikimmiten käynnistää kansallinen hanke uudenlaisen mainos- ja manipulointivapaan sosiaalisen median toiminta-alustan luomiseksi. 

 

Tämä kansallinen somealusta ei ole lainkaan mahdoton ajatus. Jos tahtoa löytyy, taloudelliset ja työvoimaresurssit sen rakentamiseksi löytyisivät helposti. Tarvitsemme vain päättäjien hyväksynnän asialle, sitten voisimme alkaa järjestelmään asiaa käytännössä. Jonkinlainen starttiraha asialle pitäisi saada, sitten voisimme selvittää asiasta kiinnostuneiden joukosta - joka todennäköisesti olisi koko nykyiseen yksityisyritysten kaikkinaiseen hämärään vehkeilyyn ja verhojen takana tapahtuvaan päätöksentekoon kyllästynyt kansa - ne, jotka lähtisivät vetämään asiaa eteenpäin - vaikkapa vapaaehtoisesti tai pientä korvausta vastaan; pääasia että luomme uudenlaisen systeemin. Työttömiä insinöörejä maassamme riittää, valtion byrokraattisesta koneistosta on taatusti helposti irrotettavissa tietoa ja taitoja kyseisessä asiassa omaavia henkilöitä johonkin oikeasti tärkeään. Jonkinlaiset tilat järjestyisivät kädenkäänteessä ja asiaa voitaisiin kehitellä myös tietoteknisten laitteiden ja keksintöjen välityksellä virtuaalimaailmassa.

 

Avainsanoja tämän alustan luomisessa olisivat avoimuus - käyttäjät tietäisivät ja voisivat olla varmoja, ettei ainoakaan (aina jonkin tahon taloudellista tai valtaan liittyvää etua ajava) yksityisyritys ole järjestelmässä mukana minkäänlaisena sisällöllisenä vaikuttajana. Ja toisaalta kun uudessa kansallisessa somessa perustetaan vertaisryhmiä ja muita vastaavia pienempiä piirejä, olisi jokaisella mahdollisuus tuoda esiin arkaluonteisia asioita nimettömänä niin tahtoessaan. Mutta kumminkin tämän kansallisen somen käyttäminen edellyttäisi varmennuttua kirjautumista, eli jokainen palvelua käyttävä toimii siellä omalla nimellään. Jo tämä yksistään puhdistaisi ja osaltaan nostaisi virtuaalisen kanssakäymisemme yleistä tasoa. Puskista loukkaavien ja perustelematta jätettyjen kritisointien julkituominen vähenisi huomattavasti. Ja hiljalleen tällaiset ajattelemattomat ”keskustelijat” kansankiihotusyrityksineen jätettäisiin ala-arvoisina huutelemaan itselleen ja näin käydessä nämä tyhjät tynnyrit alkaisivat miettimään asioita laajemmin ja palaisivat sitten takaisin järkevään keskusteluun kykenevinä - näin koska se tarve olla piireissä, kuulua yhteisöön on jokaisella suuri. 

 

Henkilökohtaiselta tasolta perustelen kyseisen systeemin luomista näin: Minä tahdon olla ajoittain yhteydessä joihinkin läheisiini ja tuttaviini, mutten tahdo tehdä sitä sellaisessa virtuaaliympäristössä, jonka toimintatavoista minulla ei ole mitään tietoa. Jossakin vaiheessa elämääni saattaisin tahtoa keskustella jostakin ja saada tukea jossain asiassa sellaisten kanssa, joilla on asiasta omakohtaista kokemusta, siis ymmärrystä, jota lähimmässä ystäväpiirissäni ei ole. Tahtoisin (ja minulla pitäisi olla helppo väylä) kommentoida ja esittää uusia ajatuksia jollekin yhteisin varoin ylläpitämällemme taholle, vaikkapa Ylelle, mutta en tahdo sen tapahtuvan yksityisyrityksen kautta. Ja tähän liittyy se, että myös muut voisivat ottaa samaan asiaan kantaa ja näin kaikkien tahojen portinvartijat massan ”painostuksesta” olisivat pakotettuja kuuntelemaan vaihtoehtoja tosissaan (ja nämä portinvartijat myös säännöllisesti vaihdettaisiin uusiutumisen ja kehityksen nimissä). 

   Usein luon itselleni väliaikaisen tilin voidakseni ottaa yhteyttä johonkin mediassa puhuneeseen ihmiseen korjatakseni tai laajentaakseni tämän näkemystä käsittelemästään aiheesta; eli tahtoisin että meillä olisi kansallinen kontaktikirja, jossa jokainen meistä voi niin tahtoessaan olla helposti tavoitettavissa. Tämänkään ei tulisi olla yksityisyritysten hallussa oleva asia. Tahdon, että jokaisella meistä todellakin olisi ääni. Nykyinen mediajärjestelmä on todellisuudessa ylhäältä alas sanelua; tavallinen kansalainen saattaa omata asiasta paremman käsityksen, mutta tällä ei ole minkäänlaista mahdollisuutta päästä sanomaan ja vaikuttamaan asiassa, koska media suosii aina muutamia tiettyjä yksilöitä. Kysyn: ovatko nämä aina äänensä kuuluville saavat tehneet meille kauniin maailman? Kun lähes jokaisessa ohjelmassa ja haastattelussa toimittaja sanoo, että kuulijalla tai katsojalla on mahdollisuus osallistua keskusteluun, on se loukkaavaa; sinne lähettyjä viestejä ohitetaan niitä lukematta ja vaikka viesti menisikin läpi, on se vain tippa mediavaltameressä, jonka koostumus ei siitä viestistä lainkaan muutu. 

   Meillä jokaisella pitäisi olla aina mahdollisuus helppoon yhteydenottoon kehen tahansa tärkeässä asemassa olevaan yksilöön (ja heillä velvollisuus vastata), toisin kuin yksityisyritysten hallitsemassa maailmassa, jossa johtotaso voi huoleti ohittaa viestit ja haastattelupyynnöt ihan mihin tahansa järjettömään seikkaan vedoton. ”Yrityssalaisuus”, ”en voi kommentoida, koska asian käsittely on kesken”, ”olen lomalla, ota yhteyttä viestintäosastoomme” (jotka hekin, jos sattuvat vastaamaan vastaavat ympäripyöreästi ja ystävällisesti; siis eivät vastaa).

   Tällainen, hieman tässä avaamani kansalaisten ja myös esiin nostamieni tiettyjen rahoittamiemme tahojen yhteinen virtuaalialusta olisi kaikkinaisen kommunikointimme ja yhteiskunnallisen kehityksemme kannalta ehdottoman tärkeää luoda. Se ei vaadi toteutuakseen mitään muuta kuin että se tehdään.

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

Toimituksen poiminnat